Con chó điên nhất

| GIảI TRí
Con chó điên nhất
Nguồn: www.unionyucatan.mx
Dường như có những người nuôi chó có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho chúng vẻ ngoài nguyên bản: cắt tóc và nhuộm cho những con vật tội nghiệp. Hãy bắt đầu với những vẻ ngoài rất kỳ quái!

TOP 10:

Chó biển

Chó biển

TOP 9:

Hổ và voi

Hổ và voi


TOP 8:

Tinh chất hoa

Tinh chất hoa

TOP 7:

Đó là một cái máy

Đó là một cái máy

TOP 6:

Rồng

Rồng


TOP 5:

Thanh lịch ở dạng tinh khiết nhất của nó

Thanh lịch ở dạng tinh khiết nhất của nó

TOP 4:

Phong cách vườn thú

Phong cách vườn thú

TOP 3:

Phong cách nhiệt đới

Phong cách nhiệt đới


TOP 2:

Quạt đường phố mè

Quạt đường phố mè

TOP 1:

Cái nhìn của Disney

Cái nhìn của Disney

Cho đến nay những thiết kế của những con chó với chủ sở hữu rất nguyên bản. Bạn thích cái nào nhất? Bạn sẽ làm điều này với thú cưng của bạn?