Pasangan terbaik di anime Detective Conan

| BERITA
Pasangan terbaik di anime Detective Conan
Sumber: listas.20minutos.es
Pilih pasangan yang paling Anda sukai: 33

TOP 21:
Masumi Sera & Edogawa Conan
Masumi Sera & Edogawa Conan

TOP 20:
Kaito Kid & Ran Mouri
Kaito Kid & Ran Mouri


TOP 19:
Yui Uehara & Kansuke Yamato
Yui Uehara & Kansuke Yamato

TOP 18:
Shukichi Haneda & Yumi Miyamoto
Shukichi Haneda & Yumi Miyamoto

TOP 17:
Sumiko Kobayashi & Ninzaburo Shiratori
Sumiko Kobayashi & Ninzaburo Shiratori


TOP 16:
Edogawa Conan & Ayumi Yoshida
Edogawa Conan & Ayumi Yoshida

TOP 15:

Mitsuhiko Tsubaraya & Ayumi Yoshida

Mitsuhiko Tsubaraya & Ayumi Yoshida

TOP 14:

Shuichi Akai & Jodie Saintemillion

Shuichi Akai & Jodie Saintemillion


TOP 13:

Hiroshi Agasa & Fusae Campbell

Hiroshi Agasa & Fusae Campbell

TOP 12:

Noburu Chiba & Naeko Miike

Noburu Chiba & Naeko Miike

TOP 11:

Mitsuhiko Tsubaraya & Ai Haibara

Mitsuhiko Tsubaraya & Ai Haibara


TOP 10:

Shuichi Akai & Akemi Miyano

Shuichi Akai & Akemi Miyano

TOP 9:

Edogawa Conan & Ran Mouri

Edogawa Conan & Ran Mouri

TOP 8:

Sonoko Suzuki & Makoto Kyogoku

Sonoko Suzuki & Makoto Kyogoku

TOP 7:

Kogoro Mouri & Eri Kisaki

Kogoro Mouri & Eri Kisaki


TOP 6:

Yusaku Kudo & Yukiko Kudo

Yusaku Kudo & Yukiko Kudo

TOP 5:

Kaito Kuroba (Kaito Kid) & Aoko Nakamori

Kaito Kuroba (Kaito Kid) & Aoko Nakamori

TOP 4:

Wataru Takagi & Miwako Sato

Wataru Takagi & Miwako Sato

TOP 3:

Heiji Hattori & Kazuha Toyama

Heiji Hattori & Kazuha Toyama

TOP 2:

Edogawa Conan & Ai Haibara

Edogawa Conan & Ai Haibara


TOP 1:

Shinichi Kudo & Ran Mouri

Shinichi Kudo & Ran Mouri