Neexistující profese, které budou prací budoucnosti

| JINé
Neexistující profese, které budou prací budoucnosti
Důležité je studovat a pracovat na tom, co se vám líbí, bez ohledu na ekonomické, ale nemohu popřít, že existují určitá povolání, která zajišťují dobrý pracovní plat.
Na univerzitě se vyučují různé profese pro všechny typy lidí. Některé profese jsou populárnější než jiné a mají mnoho profesí na stejném trhu práce, platy začínají klesat. Na druhé straně méně populární profese bývají ekonomicky výhodnější.
Ale pokud budeme dál mluvit o profesích, zjistíme, že čas od času se zrodí nová kariéra, která se přizpůsobí současným potřebám. Pokud dojde k technologickému pokroku, budou profesionálové stejným způsobem a profese budoucnosti ještě ziskovější v současných profesích na trhu práce.
Dnes bych vám chtěl ukázat seznam všech profesí, které dosud neexistují, ale budou to práce budoucnosti. Podle futuristy Thomase Freyho mohly naše děti studovat v následujících profesích.

TOP 1:

Transitionists („Transitionists“)

Jsou to specialisté, kteří pomohou vyvrcholit přechod do zcela digitální éry lidstva jako celku.

TOP 2:

Expansionisté („Expansionisté“)

Jsou to specialisté, kteří se budou věnovat přizpůsobení lidstva novému prostředí.


TOP 3:

Maximalizátory („Maximalizátory“)

Jsou to profesionálové, kteří jsou schopni budovat procesy, situace a příležitosti.

TOP 4:

Optimalizátory („Optimalizátory“)

Jedná se o profesionály s vytrvalostí a připravení upravit proměnné údaje tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků.

TOP 5:

Inflectionists ('Inflectionists')

Jsou to specialisté, kteří jsou schopni najít bod obratu v systému. Futuristové předpovídají, že tato schopnost bude vysoce hodnocena.


TOP 6:

Specialisté na demontáž („Demontáž“)

Vzhledem k tomu, že rozvoj každého odvětví má konec, budou zapotřebí odborníci, kteří jsou schopni likvidaci produkce.

TOP 7:

Counterattacks ('Backlashers')

Každá nová technologie má protivníky, takže to bude mít lidi, kteří mohou adekvátně reagovat na negativní.

TOP 8:

Poslední milenci odborníků

Společnosti obvykle snižují výnosy, aby lépe uspokojily konečného uživatele. Proto budou nezbytní odborníci, kteří jsou schopni tento proces řídit.


TOP 9:

Contextualists ('Contexualists')

Mezi inovativním nápadem a jeho skutečným úspěchem je vždy velká rutinní práce. Kontextuisté se budou účastnit procesu aplikace konečného produktu.

TOP 10:

Odborníci na etiku („Ethicists“)

S postupem času vzroste pouze potřeba odborníků, kteří dokážou řešit složité morální problémy. Vzhledem k rostoucímu dopadu technologie na životy lidí budou tito odborníci velmi žádáni.

Které ze všech byste chtěli studovat?