Les drogues més addictives

| ALTRES
Les drogues més addictives
Font:www.blogenfermedades.com
Primer de tot: Que quedi clar que de cap manera volem fer apologia de les drogues, sinó prevenir als possibles consumidors de les addiccions. I a el mateix temps mostrar algunes que són considerades com "tolerades" en la nostra societat. Es tracta de les drogues més addictives i el seu potencial d'addicció segons la revista "In Health", des de les químiques fins l'alcohol o el tabac, passant per les més conegudes, com la metamfetamina o el crack. En resum, una cosa molt seriosa que hauríem de tenir en compte.

TOP 1:

nicotina

nicotina
Potencial d'addicció: 100% La nicotina és la droga més addictiva que existeix. A l'ésser una droga legal per als majors d'edat, es tracta d'una de les més consumides al món. La nicotina es consumeix en el tabac, i és el principal motiu que el tabac sigui tan addictiu, encara que contingui moltes més substàncies dolentes per al cos. La nicotina és una de les drogues més difícils de deixar, i els que ho intenten poden sentir, en el procés, mals de cap, insomni, dificultat de concentració ...

TOP 2:

Metamfetamina de vidre

Metamfetamina de vidre
Potencial d'addicció: 98% La metamfetamina en forma de vidre o gel és una droga que es fuma, encara que els seus efectes d'abstinència són molt semblants als de la metamfetamines injectades.


TOP 3:

crack

crack
Potencial d'addicció: 97% Variant de la cocaïna, el crac és una droga que va aparèixer en els anys 80. Pot donar plaer intens uns minuts, seguit de depressió. Pot acabar causant ansietat, crisis de pànic, arribant fins i tot a càncer o problemes psicològics de l'tipus de paranoies, etc ...

TOP 4:

Metamfetamina de vidre

Metamfetamina de vidre
Potencial d'addicció: 94% La metamfetamina en forma de vidre és una droga que produeix eufòria immediata però a llarg termini causa trastorns i danys cerebrals.

TOP 5:

Valium, Diazepam

Valium, Diazepam
Potencial d'addicció: 85% El Valium i el Diazepam són drogues de consum legal que actuen com a sedant. S'utilitzen per als trastorns de son i depressions.


TOP 6:

Metaculona

Metaculona
Potencial d'addicció: 83% La metaculona aparèixer sobre els anys cinquanta com una pastilla per agafar el son, com a relaxant i com a sedant. En els anys seixanta es va començar a utilitzar com a droga recreativa a l'oferir una sensació com la de l'alcohol.

TOP 7:

Seconal

Seconal
Potencial d'addicció: el 82% El seconal es va utilitzar molts anys com a somnífer, però la seva alta addicció va fer que el retiressin de l'mercat. Acabava provocant ansietat, nàusees i augment de pulsacions cardíaques.

TOP 8:

Alcohol

Alcohol
Potencial d'addicció: el 82% L'alcohol és la droga, o una de les drogues, més consumides de tot el món. Pot donar la sensació d'eufòria i ajudar a oblidar problemes, però el seu consum en excés provoca danys al fetge i fins i tot al cor.


TOP 9:

heroïna

heroïna
Potencial d'addicció: el 81% L'heroïna és una variació de la morfina que provoca sensació d'eufòria, però que acaba provocant dolors ossis, dolors musculars, problemes per dormir, nàusees ...

TOP 10:

Crank

Crank
Potencial d'addicció: el 81% L'crank és una droga que provoca eufòria, menys gana, i sensació de més energia, tot i que pot acabar causant el trencament dels vasos sanguinis situats al cervell, problemes de cor, convulsions, i fins i tot, acabar resultant mortal.

I fins aquí les drogues més addictives que existeixen a tot el món. Esperem que aquesta llista sigui útil a tots els lectors per conscienciar dels perills de l'consum de drogues.